Bronte Alissi w Fashionfromspain.com


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/irresistible/single.php on line 13
// Grudzień 19th, 2010 // Uroda

Wybór kosmetyków naturalnych
Kosmetyki naturalne z hiszpani

Bronte Alissi w Fashionfromspain.com

The Spanish cosmetics company’s regional distributor opens first beauty space in the city.
Hiszpańska firma kosmetyczna regionalnych dystrybutor otwiera się pierwsze miejsce piękno w mieście.

Spanish professional cosmetics specialist Alissi Brontë opened its first shop in Hong Kong on 17 September. Hiszpański profesjonalne kosmetyki specjalistyczne Alissi Brontë otworzyła swój pierwszy sklep w Hong Kongu w dniu 17 września. Devoted to health, care and beauty, the company uses ancestral techniques designed to promote well-being. Oddany do zdrowia, opieki i piękna, firma korzysta z przodków technik mających na celu promowanie dobrego samopoczucia.

The new Alissi Brontë shop is at 311, Gloucester Road in the Causeway Bay part of the city. Nowy Alissi sklep Brontë jest 311, Gloucester Road w części Causeway Bay miasta. Local celebrities like TV star Wong Yuen Man accompanied the Spanish brand’s directors at the opening ceremony where they were able to enjoy first hand the exclusive treatments that go with its brand and philosophy. Lokalnych gwiazd jak gwiazda telewizyjna Wong Yuen Man wraz hiszpańskiej marki dyrektorów na ceremonii otwarcia, w którym mogli cieszyć się z pierwszej ręki na ekskluzywne zabiegi, które się z jego marki i filozofii.

Over 25 years, Alissi Brontë has become an exclusive cosmetics brand, offering beauty professionals top-of-the-range products using natural ingredients free of parabens, paraffin or petroleum derivatives, and with luxury additions like diamond, gold, pearl and caviar. Ponad 25 lat, Alissi Brontë stała się ekskluzywną marką kosmetyków, oferując specjalistów piękna top-of-the-range produktów, z wykorzystaniem naturalnych składników, bez parabenów, parafiny lub pochodnych ropy naftowej, z dodatkami i luksusowy jak diament, złoto, perły i kawior.

Alissi Brontë currently operates in more than 20 countries, including the US, Singapore, Italy, South Korea, Russia, Taiwan, Malaysia, Indonesia and Mexico, with turnover boosted by its 40% export rate. Alissi Brontë działa obecnie w ponad 20 krajach, m.in. w USA, Singapur, Włochy, Korea Południowa, Rosja, Tajwan, Malezja, Indonezja i Meksyk, z obrotami wzmocniony przez 40% stawki na wywóz.

More information: Więcej informacji:
Shop 103, 1/F, Windsor House, No. 311 Gloucester Road, Causeway Bay, HK. Sklep 103, 1 / F, Windsor House, Nr 311 Gloucester Road, Causeway Bay, HK.

Fashionfromspain.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.